Nyheter på nett – en god nyhet?

Direkte strømming av nyheter har veldig raskt blitt blant de viktigste måtene å formidle nyheter på. Alle de største, tradisjonelle papiravisene bruker i dag store resurser på å ha gode, oppdaterte direktestrømmer, både med tradisjonelle nyheter, featurestoff, idrett, økonomi og stort sett alt annet som kan tenkes å ha nyhetenes interesse.

Skogene smiler

Ved å konsentrere resurser mot et stadig voksende marked hvor kravene til oppdaterte nyheter er høye, vil det naturlig gå utover noe annet. Den tapende part i denne utviklingen er de tradisjonelle papiravisene, hvor antall publikasjoner og utgivelser, samt opplagsstørrelse, har blitt betydelig redusert de siste årene, og flere aviser, da spesielt lokalaviser uten store resurser til å begynne med, har bukket helt under med den nye teknologiens innmarsj.

Mange i den oppvoksende generasjonen vil ikke ha noe forhold til de sorte fingeravtrykkene på dørkarmer og kjøkkenbord, da en papiravis ikke vil være en naturlig del av deres hverdag, og det kan nok tenkes at det kjennes like greit med det trykket som er på miljøspørsmål i dag.

Med papiravisenes nedgang i antall og opplag, vil en konsekvens være mindre bruk av trær og skog til produksjon av disse, så i det store og det hele kan det argumenteres for at det er riktig vei å gå.

Flere og færre jobbmuligheter

Med nedleggelser av papiravisene vil det naturlig nok også følge en nedbemanning, da teknologien også gjør at behovet for antall fast ansatte journalister og redaktører blir mindre. På den andre siden medfører det også at flere kan bidra, og det har av det vokst frem en enda større mulighet for freelancere og “amatør”-journalister. Fra krigssoner, katastrofeområder eller mer hyggelige begivenheter som sportsarrangementer kan flere som er i området nå bidra direkte med innspill fra der det skjer.

Dette er mulig som er direkte følge av utviklingen mot direkte strømming av nyheter, og kan gi oss en mer nyansert bilder av verden vi lever i.